Alain Thomas

                                                                                      Alain Thomas

Botticelli_085A

                                                                                   Sandro Botticelli

Cavallini

                                                                                   Cavallini

Don Lorenzo Monaco  

                                                                                    Don Lorenzo Monaco

Dürer

                                                                                   Albrecht Dürer

FRA_ANGELICO_jpg

                                                                                   Fra Angelico

Ghirlandaio

                                                                                    Domenico Ghirlandaio

Giotto                                                                                    Giotto di Bondone

Lochner

                                                                                    Lochner

Et Joyeux Noël à tous!!!!