Alain Thomas

                                                                                      Alain Thomas

Botticelli_085A

                                                                                   Sandro Botticelli

 

Cavallini

                                                                                   Cavallini

 

Don Lorenzo Monaco  

                                                                                    Don Lorenzo Monaco

Dürer

                                                                                   Albrecht Dürer

 

FRA_ANGELICO_jpg

                                                                                   Fra Angelico

 

Ghirlandaio

                                                                                    Domenico Ghirlandaio

 

Giotto

                                                                                    Giotto di Bondone

 

Lochner

                                                                                    Lochner

 

 

Et Joyeux Noël à tous!!!!